Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Ratkaisukeskeiselle suuntaukselle on ominaista keskittyä yksilön vahvuuksiin ja tunnistaa asioita, jotka ovat hyvin. Ratkaisukeskeisyydelle on tärkeää myös tunnistaa asiat, jotka toimivat. Sitä, mikä ei ole rikki, ei tarvitse korjata. Voimavarakeskeisyydessä pyritään lisäämään  toimivia asioita ihmisen elämässä. 

Terapiassa painotetaan ratkaisun löytämistä

Ratkaisukeskeisyydessä ei ole tärkeää, miten haasteet ovat syntyneet, vaan tulevaisuuden toivottu tilanne. Vaikeuksien sijaan keskitytään nykytilanteeseen ja tulevaisuuden tavoitteisiin, painopisteenä on halutun muutoksen käynnistäminen. Ratkaisukeskeiselle terapialle on ainutlaatuista se, että se keskittyy ratkaisuihin, ei niinkään itse ongelmaan ja sen syntyyn. Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakasta autetaan suuntautumaan kohti ratkaisua. Käynnille tai käynneille asetetaan selkeitä tavoitteita. Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskustelu suunnataan siihen, mitä asiakas haluaa ja mikä asiakkaan mielestä tulisi olla toisin, jotta hän voisi kokea hyötyvänsä terapiasta. Ongelmakeskeinen puhe pyritään muuttamaan ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi puheeksi suuntaamalla keskustelu toivottuun tulokseen ja tavoitteisiin.

Lähde: Väestöliitto