Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on terapiamuoto, jossa huomidaan kehon ja mielen yhteys. Kun keho voi hyvin, voi mielikin paremmin ja toisin päin.

Tavoitteena on lisätä kehotietoisuutta ja itsetuntemusta, vahvistaa psyykkisiä ja fyysisiä voimavaroja, opetella tunnistamaan tunteita sekä lempeää ja myötätuntoista suhdetta itseen ja omaan kehoon – tavoitellaan siis turvassa olemista omassa kehossa.


Millaisia oireita psykofyysinen fysioterapia voi helpottaa?

- stressioireita

- jännitystiloja

- traumaattisten kokemusten aiheuttamaa ahdistusta

- unettomuutta

- uupumisoireita

- kroonisia kiputiloja

- syömishäiriöiden aiheuttamaa ahdistusta ja kehonkuvan vääristymiä

Psykofyysisen fysioterapian työvälineitä ovat:


- kehotietoisuus- ja kehonhallintaharjoitukset

- hengitysharjoitukset

- liikeharjoitukset

- rentoutus-, läsnäolo- ja mindfulness-harjoitukset

- oman tilan ja reviirin tunnistamisharjoitukset.

Vastaanotto

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan totetuttaa lähivastaanotolla tai etäyhteydellä. Lisäksi psykofyysistä fysioterapiaa voi hyvin toteuttaa esim ulkoilemalla luonnossa 

unsplash