Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapiaa. Sen tavoitteena on auttaa ihmistä löytämään  voimavaransa silloin, kun voimat ovat vähissä, usko ei riitä, mieli on maassa tai ahdistaa.


Lyhytterapiasta on hyötyä myös silloin, kun kohtaa elämässä isoja kriisejä, kuten eron, työttömyyden tai läheisen kuoleman.


Lyhytterapia on tarkoitettu ihmisille, jotka kokevat tarvitsevansa ulkopuolista keskusteluapua, mutta joilla ei ole vakavaa mielenterveysongelmaa.


Lievempiin mielenterveyden ongelmiin (lievä tai keskivaikea masennus, ahdistuneisuus tai pelkotilat) ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii hyvin. Se auttaa myös stressinhallinnassa sekä uupumuksen oireiden tunnistamisessa ja hoitamisessa.


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia pyrkii tavoitteellisesti ratkaisujen löytämiseen asiakkaan elämässä. Terapiamuoto on voimavarakeskeinen, pyrkien tunnistamaan asiakkaan henkilökohtaiset vahvuudet ja auttamaan häntä ottamaan ne käyttövoimakseen.


Lyhytterapian kesto voi olla 1-20 kertaa asiakkaan tarpeen mukaan. Mutta jo yksikin käynti voi riittää.


Lyhytterapian hyödyt

  • Lyhytterapiassa asiakas saa käsitellä omaa tarinaansa ja kokemuksiaan luottamuksellisessa ilmapiirissä.
  • Terapeuttisessa keskustelussa ajatukset saavat uutta näkökulmaa, mikä yleensä jo sellaisenaan helpottaa asiakkaan oloa.
  • Lyhytterapia lisää toivoa siitä, että vaikeistakin tilanteista ja tunteista pääsee eteenpäin.
  • Lyhytterapia lisää itsetuntemusta ja lisää myötätuntoa itseä kohtaan.
  • Lyhytterapia vähentää yksinäisyyden tunnetta, joka yleensä valtaa ihmisen mielen silloin, kun ongelmat koetaan vaikeiksi käsitellä ja jakaa toisten kanssa.
  • Ratkaisukeskeinen näkökulma johdattaa asiakkaan uusiin oivalluksiin.
unsplash